Bli medlem

Industri Energi gir deg muligheten til å makte det du ikke klarer alene. 
 

  • Det handler om å påvirke din lønn, arbeidstid, overtid og fritid. 
     
  • Det handler om helse og sikkerhet. Om medbestemmelse, innflytelse og stille opp for hverandre.
     
  • Det handler om nedleggelser, oppsigelser, fisjoner, fusjoner og utflagging. 
     
  • Det handler om å ikke stå alene. 

Den viktigste fordelen med å være medlem er hjelpen og støtten fra forbund som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår. 

Industri Energi organiserer rundt 60 000 ansatte i industrien offshore og på land. 
Vi er mange. Og vi blir lyttet til. 

Bli medlem her