Velkommen (Logg inn)

Verdikort

Med virkning fra 1.mai 2021 innføres en ny måte å ta ut vervepoeng. Vervepoeng kan nå tas ut i verdikort. Vervepoeng som er opparbeidet før 1.mai 2021 tas ut som gaver i den ordinære vervebutikken. Velg da vervegaver i menyen

Kikk her for å ta ut  poeng med verdikort.
(Innlogging med medlemsnummer)

Vervepremier
Alle vervepremier i Industri Energi utdeles i form av verdikort. Dvs gave-kredittkort med sum iht vervepremieoversikten som kan brukes som betalingskort på ordinært kredittkortvis.
Utgangspunktet er alltid 1 vervet medlem = 1 vervepoeng og at verdien på vervepoengene øker i takt med antall vervede jf tabellen under.
1 vervepoeng verdi kr. 500
2 vervepoeng verdi kr. 1000
3 vervepoeng verdi kr. 1500
4 vervepoeng verdi kr. 2.000
5 vervepoeng verdi kr. 2,500
6 vervepoeng verdi kr. 3.000
7 vervepoeng verdi kr. 3.500
8 vervepoeng verdi kr. 4.000
9 vervepoeng verdi kr. 4.500
10 vervepoeng verdi kr. 5.000
 
 
Vervepoengene gis til verver eller avdeling/klubb hvis dette er avklart på forhånd. 
Ansatte i Industri Energi skal ikke kunne hente ut vervepoeng.
Vervepoengene leveres som gavekort.
Vervepoeng kan samles opp over tid, og varsles verver ved årsskifte innenfor de skattemessige begrensningene som pr 01.04.21 er maks 5000 kr pr år. 
 
Ny modell VERVEPOENG

• Fra og med 01. mai 2021 vil Industri Energi gi vervepoeng i form av et verdikort/gavekort.
• Utgangspunktet er alltid 1 vervet medlem = 1 vervepoeng. Det kan godkjennes avvik fra dette i kampanjer og ved spesielle anledninger.
• Eika gruppen vil gjennom Sandnes Sparebank produsere kortene.
• Kortene bestilles, sendes, følges opp og administreres i samarbeid med vår leverandør Melings AS.
• Gavekortene sendes til verver uten aktivisert pengebeløp.
• Gavekortet aktiveres først når verver ber om det ved å ta kontakt med Melings AS. Kode oppgis og kortet aktiviseres.
• Verver kan til enhver tid hente ut gavekortet sitt gjennom henvendelse til Melings AS.
• Hvert år per 01.11., første gang 01.11.2022 kjøres det lister over hvor mange vervepoeng Industri Energi sitter inne med. Alle medlemmer som har vervepoeng informeres om dette per mail. Medlemmene må kreve å ta ut sine vervepoeng ved henvendelse til Melings AS.
• Blir ikke vervepoengene som er opparbeidet innen 01.11. hver år tatt ut av medlemmet innen 31.12, bortfaller vervepoengene.
• Per 01.01 skal alle vervepoeng som er eldre enn 2 mnd. gamle gjøres opp og nullstilles.
• Det er gruppa for Nett-vervebutikken som er ansvarlig for denne prosedyren, og er kontaktleddet mot leverandør melings As. Dedikert person utnevnes

Informasjon om verdikort pluss.