Info om verdikort

PROSEDYRE  - Vervepremier Industri Energi 2023
 
Alle vervepremier i Industri Energi utdeles i form av gavekort/verdikort. Verdikortet kan brukes som ordinært kredittkort/betalingskort. 
 
Utgangspunktet er alltid 1 vervet medlem = 1 vervepoeng. 
 
Vervepoeng og verdi:
 
1 vervepoeng verdi  kr.     500 
2 vervepoeng verdi  kr.  1.000 
3 vervepoeng verdi  kr.  1.500 
4 vervepoeng verdi  kr.  2.000 
5 vervepoeng verdi  kr.  2,500 
6 vervepoeng verdi  kr.  3.000 
7 vervepoeng verdi  kr.  3.500 
8 vervepoeng verdi  kr.  4.000

Verves det 8 medlemmer tildeles 8 vervepoeng som gir en verdi på kr. 4.000 i gavekort. 
 
Verves det 10 medlemmer leveres det ut gavekort på kr. 4.000 og et gavekort på kr. 1.000. 
 
Vervepoengene gis til verver eller avdeling/klubb hvis det er avklart på forhånd. 
 
Ansatte i Industri Energi skal ikke kunne hente ut vervepoeng. 
 
Vervepoeng kan samles opp over tid, og varsles verver ved årsskifte innenfor de skattemessige begrensningene som pr i dag er kr. 10.000 per år.
 
Vervepoeng gis til fullt betalende medlemmer og lærlinger. 
 
Vervepoeng gis ikke til studenter og elever med mindre dette er særskilt avtalt 
 
Prosjekter og kampanjer: 
 
Industri Energis AU kan godkjenne å gi vervepoeng per ny medlem som avviker fra den oppsatte tabellen. 
 
Det avtales å gi doble eller tredoble vervepoeng per ny medlem. Dette kan kun avtales ved klart definerte prosjekter eller kampanjer. Ansvarlig for nettbutikken kan innstille til AU i slike saker. 
 
Alle vervepoeng gjøres opp og nullstilles ved prosjekt/kampanjeavslutning med mindre det er søkt unntak for dette. 
 
Vervepoengene gjøres opp og nullstilles senest innen 2 uker etter avsluttet prosjekt/kampanje. Verver varsles av om dette av vår ansvarlig kontaktperson i Organisasjonsavdelingen til Industri Energi.
 
PROSEDYRE UTTAK AV VERVEPOENG
 
• Fra og med 01. mai 2021 vil Industri Energi gi vervepoeng i form av et verdikort/gavekort. 
• Utgangspunktet er alltid 1 vervet medlem = 1 vervepoeng.  Det kan godkjennes avvik fra dette ved kampanjer og ved spesielle anledninger. 
• Eika gruppen vil gjennom Sandnes Sparebank produsere kortene. 
• Kortene bestilles, sendes, følges opp og administreres i samarbeid med vår leverandør Melings AS. 
• Gavekortene sendes til verver uten aktivisert pengebeløp. 
• Gavekortet aktiveres først når verver ber om det ved å ta kontakt med Melings AS. Kode oppgis og kortet aktiviseres. 
• Verver kan til enhver tid hente ut gavekortet sitt gjennom henvendelse til Melings AS. 
• Hvert år per 01.11 kjøres lister over hvor mange vervepoeng Industri Energi sitter inne med. Alle medlemmer som har vervepoeng informeres om dette per mail. Medlemmene oppfordres til å ta ut vervepoengene sine innen 31.12. i opptjeningsåret.
• Det er ansvarlig for Nettbutikken som er ansvarlig for prosedyren, og er kontaktleddet mot leverandør Melings AS. 
• Sten Ove Jensen har fått ansvar for prosedyrer og oppfølging av Nettbutikken.

Informasjon om verdikort pluss.