Info om verdikort

PROSEDYRE  - Vervepremier Industri Energi 2022

 

Alle vervepremier i Industri Energi utdeles i form av gavekort/verdikort. Verdikortet kan brukes som ordinært kredittkort/betalingskort. 

 

Utgangspunktet er alltid 1 vervet medlem = 1 vervepoeng. 

 

Vervepoeng og verdi:

 

1 vervepoeng verdi  kr.     500 

2 vervepoeng verdi  kr.  1.000 

3 vervepoeng verdi  kr.  1.500 

4 vervepoeng verdi  kr.  2.000 

5 vervepoeng verdi  kr.  2,500 

6 vervepoeng verdi  kr.  3.000 

7 vervepoeng verdi  kr.  3.500 

8 vervepoeng verdi  kr.  4.000

9 vervepoeng verdi  kr.  4.500 

10 vervepoeng verdi kr.  5.000

 

Verves det 10 medlemmer tildeles 10 vervepoeng som gir en verdi på kr. 5.000 i gavekort. 

 

Verves det 12 medlemmer leveres det ut gavekort på kr. 5.000 og et gavekort på kr. 1.000. 

 

Vervepoengene gis til verver eller avdeling/klubb hvis det er avklart på forhånd. 

 

Ansatte i Industri Energi skal ikke kunne hente ut vervepoeng. 

 

Vervepoeng kan samles opp over tid, og varsles verver ved årsskifte innenfor de skattemessige begrensningene som pr i dag er kr. 10.000 per år.

 

Vervepoeng gis til fullt betalende medlemmer og lærlinger. 

 

Vervepoeng gis ikke til studenter og elever med mindre dette er særskilt avtalt 

 

Prosjekter og kampanjer: 

 

Industri Energis AU kan godkjenne å gi vervepoeng per ny medlem som avviker fra den oppsatte tabellen. 

 

Det avtales å gi doble eller tredoble vervepoeng per ny medlem. Dette kan kun avtales ved klart definerte prosjekter eller kampanjer. Ansvarlig for nettbutikken kan innstille til AU i slike saker. 

 

Alle vervepoeng gjøres opp og nullstilles ved prosjekt/kampanjeavslutning med mindre det er søkt unntak for dette. 

 

Vervepoengene gjøres opp og nullstilles senest innen 2 uker etter avsluttet prosjekt/kampanje. Verver varsles av om dette av vår ansvarlig kontaktperson i Organisasjonsavdelingen til Industri Energi.

 

PROSEDYRE UTTAK AV VERVEPOENG

 

• Fra og med 01. mai 2021 vil Industri Energi gi vervepoeng i form av et verdikort/gavekort. 

• Utgangspunktet er alltid 1 vervet medlem = 1 vervepoeng.  Det kan godkjennes avvik fra dette ved kampanjer og ved spesielle anledninger. 

• Eika gruppen vil gjennom Sandnes Sparebank produsere kortene. 

• Kortene bestilles, sendes, følges opp og administreres i samarbeid med vår leverandør Melings AS. 

• Gavekortene sendes til verver uten aktivisert pengebeløp. 

• Gavekortet aktiveres først når verver ber om det ved å ta kontakt med Melings AS. Kode oppgis og kortet aktiviseres. 

• Verver kan til enhver tid hente ut gavekortet sitt gjennom henvendelse til Melings AS. 

• Hvert år per 01.11 kjøres lister over hvor mange vervepoeng Industri Energi sitter inne med. Alle medlemmer som har vervepoeng informeres om dette per mail. Medlemmene oppfordres til å ta ut vervepoengene sine innen 31.12. i opptjeningsåret.

• Det er ansvarlig for Nettbutikken som er ansvarlig for prosedyren, og er kontaktleddet mot leverandør Melings AS. 

• Sten Ove Jensen har fått ansvar for prosedyrer og oppfølging av Nettbutikken. 

 

Informasjon om verdikort pluss.